Czy nadchodzi kres internetu?

Czy nadchodzi rzeczywiście kres internetu a co za tym idzie, kończą się jego możliwości? W żadnym wypadku a co najważniejsze czas najwyższy spojrzeć na niego z zupełnie nowej i niejednokrotnie nie znanej nam 16perspektywy. Oczywiście większość z nas potrafi umiejętnie wykorzystywać jego zalety nie oznacza to jednak, że robimy to w najbardziej optymalny dla niego sposób, jest wręcz przeciwnie. Przede wszystkim internet zalicza się do kolejnych technologii jakie od przeszło 40 lat przechodzi zmiany które oparte są w gruncie rzeczy o możliwość dotarcia do konkretnej grupy odbiorców. Obecnie globalizacja internetu a raczej rozwój infrastruktury umożliwił wykorzystanie internetu na wielu niedostępnych dotychczas płaszczyznach, a co najważniejsze poszerzenie jego roli we współczesnym świecie. Nic nie wskazuje na to aby cokolwiek miało zahamować ten postęp jest on czymś nieuniknionym choć niekiedy wskazuje się go jako poważne zagrożenie. Internet przede wszystkim zyskał na właściwościach użytkowych i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić gdy bliżej przyjrzymy się gdzie ma obecnie zastosowanie oraz jakie aktualnie zadania pełni. Odpowiada za funkcjonowanie wielu struktur społecznych danego państwa, analizuje oraz dostarcza wszelakiej maści dane i informację, robi to najszybciej ze znanych nam koncepcji i opcji. Dochodzimy zatem do momentu w jakim trzeba go wskazać wyłącznie przez pryzmat możliwości, a że te generuje nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości. Nie da się również odpowiedzieć na pytanie kiedy nadejdzie kres internetu, wydaje się iż jako technologia posłuży nam jeszcze niejednokrotnie a co najważniejsze jego struktura i forma jest jak najbardziej trafna i to nie tylko w czasach obecnych ale również najbliższej przyszłości. Można więc powiedzieć, że internet stał się dla nas narzędziem do jakiego posiadamy spore zaufanie jednocześnie bazując na tej technologii oczekujemy konkretnych rozwiązań, jakie korzystnie wpłyną na nasze funkcjonowanie, pracę a nawet codzienne życie.